Korisnik sa tim emailom ne postoji
Uskoro ćete dobiti novu lozinku na Vaš mejl

Unesite vaš email i nova šifra će Vam biti poslata na njega.

22.08.2012
Ulična galerija - konkurs za izlaganje

"Ulična galerija", poziva umetnike da do 01. septembra dostave radove koji prikazuju potrebu većeg učešća građana u rešavanju problema od opšteg značaja.

Kroz organizaciju osam tematskih izložbi angažovane umetnosti  u prostoru "Ulične galerije" u Bezistanu, u Beogradu, pokušati da skrene pažnju javnosti na širok spektar društvenih tema i pitanja u nameri da građanima pruži  mogućnost sagledavanja njihove važnosti.  Izložbe će pratiti javne diskusije o adresiranim temama.

Državni, društveno-politički, kulturni diksontinuitet, kao i gubitak vrednosnog sistema ogledan u događajima koji su zadesili Srbiju proteklih decenija proizveli su kolektivnu demotivisanost, razočaranje, apatiju i nezaiteresovanost građana za učešće u oblikovanju svog okruženja i kulturnog identiteta. Paralelno s krizom identiteta koja je u našem društvu prisutna, dolazi i do formiranja negativne slike tog društva.

Zato je u cilju promene negativnih društvenih odnosa i okolnosti  kojih smo svedoci, neophodno angažovanje svih društvenih aktera i polja društvenog života. Veoma je važno omogućiti učešće građana u datim procesima, jer to pruža mogućnosti da se upoznamo sa savremenim kulturnim i društvenim identitetom, ali i da doprinesemo redefinisanju aktulenih odrednica. 

S obzirom da je kulturni identitet društveni konstrukt koji je zavisan od različitih faktora i okolnosti, on se iznova menja i generiše. Iz tog razloga  javni dijalog i kritičko preispitivanje faktora u formiranju tog identiteta treba da obuhvati odnos prema okruženju, društvenim akterima, drugim kulturama, viđenje i percepciju drugih. 

 Ovu fazu realizacije projekta Ulične galerije finansira USAID kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

Pozivaju se autori/ke da dostave predlog izložbe (devet do osamnaest radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1x1.4m. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu:fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.

Potrebno je da se radovi bave nekom od  navedenih tema, za koje smatramo da su ignorisane i nedovoljno vidljive u javnosti:

1. Rodna ravnopravnost 

2. Mladi – potrebe i problemi

3. Raseljena lica i azilanti

4. Izazovi trećeg životnog doba

5. Osobe sa posebnim potrebama

6. Prava životinja

7. Radnička borba i prava radnika

8. Pravo na javni prostor   

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine, a Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova i celokupnu organizaciju izložbe. Žiriranje vrši umetnički savet galerije.

 Pri izboru izložbi uzeće se u obzir:

  1. Angažovani karakterradova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.
  2. Konceptualna zasnovanost izložbe
  3. Umetnička vrednost radova.
  4. Uvođenje novih temau fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

 Konkursna prijava, koja se šalje na office@mikroart.rs,treba da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

31.10.2016 lako do kvalitetnog dizajna kao 1,2,3 #Infografik
27.11.2015 Pomozite! Humanitarni konkurs #RefugeeAidGD
19.12.2014 Pobednici na #DizajnirajUniforme konkursu!
11.12.2014 NOVA ISKRA :: DESIGNERS LAB KONKURS 2015.
30.11.2014 Dizajniraj školske uniforme i osvoji vredne nagrade!
28.11.2014 Velika praznična akcija - 20% popusta na sve konkurse!
Komentari

Još uvek nema komentara!
Prikaži sve komentare