Redizajn postojećeg loga i logotipa
Redizajn logoa
Naziv brenda
Opis delatnosti za koju je potreban dizajn
Utisak koji logo treba da ostavlja na druge
Boje koje bi trebalo da se nađu na logou
Fajlovi priloženi uz konkurs:
Poruka dizajnerima
Pobedničko rešenje se mora dostaviti u vektorskom formatu.
Nagrada 10.500,00 RSD
Konkurs traje do 26.10.2018 10:38
Srećan rad! :)