Logo za blog o bastama NasaZahradka.sk
Logo dizajn
Naziv brenda
Opis delatnosti za koju je potreban dizajn
Utisak koji logo treba da ostavlja na druge
Boje koje bi trebalo da se nađu na logou
Poruka dizajnerima
Pobedničko rešenje se mora dostaviti u vektorskom formatu.
Nagrada 15.000,00 RSD
Konkurs traje do 11.06.2018 18:59
Srećan rad! :)