Redakta logotip
Logo dizajn
Naziv brenda
Opis delatnosti za koju je potreban dizajn
Utisak koji logo treba da ostavlja na druge
Boje koje bi trebalo da se nađu na logou
Fajlovi priloženi uz konkurs:
Poruka dizajnerima
Pobedničko rešenje se mora dostaviti u vektorskom formatu.
Nagrada 13.000,00 RSD
Konkurs traje do 27.04.2016 15:28
Srećan rad! :)