Izrada logoa Blue Land
Logo dizajn
Naziv brenda
Opis delatnosti za koju je potreban dizajn
Utisak koji logo treba da ostavlja na druge
Boje koje bi trebalo da se nađu na logou
Poruka dizajnerima
Dopuna opisa

Dopunjen opis konkursa 03-10-2013 06:48:15 :

"Blue Land Transportation Inc" je kompanija sa sedištem u Vancouver, BC.
Bavi se uglavnom prevozom svežih i zamrznutih proizvoda, a najćešće prevozi svežu ribu, voće.
Logo može da sadrži i symbol i text. Bilo bi poželjno da sadrži kompletno ime, ali to nije uslov.
Logo treba da bude jednostavan I lako prepoznatljiv I treba da dobro izgleda i u boji I crno belo.
Logo treba da bude upotrebljiv na kamionima i hladnjacama, na papiru kao zaglavlje, na pečatu I na web sajtu. Poželjno je da bude vektorska grafika, ali jine uslov.

Blue Land Team
Pobedničko rešenje se mora dostaviti u vektorskom formatu.
Nagrada 30.000,00 RSD
Konkurs traje do 06.11.2013 14:51
Srećan rad! :)